top of page

ONZE DIENSTEN

Fungeren als rechtstreekse gesprekspartner en onafhankelijk deskundige

WETTELIJKE CONTROLE

Het uitbrengen van een onafhankelijk financieel verslag in het kader van de benoeming als commissaris.

BIJZONDERE OPDRACHTEN

De bijzondere opdrachten omvatten een verslaggeving als bedrijfsrevisor in het kader van één van de volgende wettelijke opdrachten:

 

  • Inbreng in natura

  • Quasi-inbreng

  • Omzetting van vennootschapsvorm zoals de omzetting van een eenmanszaak naar een vennootschap of de wijziging van vennootschapsvorm voor een bestaande vennootschap

  • Ontbinding en vereffening

  • Fusie en splitsing

BIJSTAND EN ADVIES
  • Management rapportering

  • Waardering van aandelen

  • Interne audit implementatie en verbeteringen

  • Bijstand in het kader van due diligence opdrachten

  • Expertiseopdrachten

bottom of page